Güneşin Zaptı Yakın

Transandantal Dervişler Ocağı'na hoşgeldiniz!
Ekmeğinizi, suyunuzu alın.!
Ve dönmeye başlayın...

Ocağın Temel Kelamı

"Hayat, koordinatları belli olmayan bir alan üzerinde kopartılan patırtıdır; evren ise sara hastalığına tutulmuş geometri..." Cioran

10 Haziran 2008 Salı

Askıya Alıcı Veto Saçmalığı


Sayın milletvekili Ahmet İyimaya hazretleri "Askıya Alıcı Veto" diye dravdan bir cambazlık buyurmuşlar...
Bizim insanımız cindir. Bir çıkmaz gördü mü, ya da hoşlanmadığı bir durum, hemen aklına bir alicengiz oyunu geliverir..Aklımız türlü kurnazlıklara iyi çalışır.
İş bu ya, daha önce de çeşitli vesilelerle ismini duymuş olduğumuz İyimaya, Anayasa Mahkemesi kararlarının meclis tarafından oylanmasını ve eğer mecliste yeterli oyu alırsa uygulanmasını öngörmüş. Ha o kadar da değil, durumu şirin göstermek amacıyla bunu "muallakta" olan konularla soyut bir biçimde sınırlamış.
Bu durumda ne mi oluyor? Anayasa Mahkemesi, yasama organının faaliyetlerini denetleyen üst yargı organı fonksiyonunu kaybediyor, meclisin kendi isteğine bağlı olarak çalışan bir danışma kurulu haline getirilmek isteniyor.
Çok güzel. Mecliste milletvekilisin. Hukuktan zerre haberin yok. Bir de Allah cesaret vermiş, çıkıp kamuoyunda bunları söylüyorsun.
Yazıklar olsun!
Dipnot: Yukarıdaki tabelaya da iyi bakın. Olur ya olur bu ülkede yarın lağvedip tabelayı söküverirler.

Hiç yorum yok: